Kraunasi ... B�kite kantr�s palaukite...

Kraunasi ... B�kite kantr�s palaukite...Tel.+370 389 61771
Faks.+370 389 54805
Lanko 11a, LT-28135 Utena
El.p. info@alsuva.lt
�mon�s kodas 183811081
PVM kodas LT838110811
Registr� tvarkytojas:
V� Registr� centro Utenos filialas
Kraunasi ... B�kite kantr�s palaukite...

1994 m. rugs�jo 15 d. Utenos rajono valdyboje u�registruojama A.Suveizd�io firma "Alsuva". 1995 m. gruod�io 29 d. perregistruojama � u�dar�j� akcin� bendrov�. �mon�s savininkas vienintelis akcininkas Aloyzas Suveizdis yra ir �mon�s direktorius.

UAB "Alsuva" atestuota statybos �mon�.

�monei suteikiama teis� b�ti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statini� kategorijos: ypatingi statiniai.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatv�s); in�ineriniai tinklai: vandentiekio, �ilumos tiekimo (skirstomieji), nuotek� �alinimo; hidrotechnikos statiniai; kult�ros paveldo statiniai.

Statybos darb� sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotek� �alinimo tinkl� tiesimas; �ilumos tiekimo tinkl� tiesimas.

�mon� visi�kai apsir�pinusi pagrindinei specializacijai reikalinga technika, gali i�nuomoti statybin� technik� ir mechanizmus.

Bendrov� turi nuosav� gamybin� baz� nestandartini� gamini� gamybai.